HG Makelaars

                                              FUNDERINGSLABEL VOOR HUIZEN VERPLICHT!

                                                    

Alle woningen in Nederland krijgen een funderingslabel waarmee de conditie van de fundering wordt aangegeven. Het nieuwe label moet vanaf juli 2021 opgenomen, voor zover nu bekend is, worden in taxatierapporten van huizen.

Met het label kunnen huiseigenaren of kopers het risico op funderingsschade te weten komen. Taxateurs kunnen het risico op funderingsschade meenemen in hun taxaties van de waarde van de woningen.

Zal niet eenvoudig zijn voor veel taxateurs.

Is het beter om een funderingslabel aan een huis te plakken in combinatie met een bouwkundige keuring?

Funderingslabel

                                                  

Om beter inzicht te geven in de staat van de funderingen in Nederland, heeft het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) een model ontwikkeld: FunderMaps. Het model maakt gebruik van satellietbeelden, de grondwaterstand, bodemsamenstelling en type fundering. De risico’s worden in 5 klassen van A t/m E ingedeeld; klasse A betekent niets aan de hand, in geval van klasse E is er sprake van een sterk verhoogd risico.

Een miljoen woningen

Funderingsschade is een steeds groter wordend probleem in Nederland. Wegens het aanhoudende tekort aan neerslag dreigen volgens het KCAF een miljoen woningen te verzakken. Vooral woningen van voor de jaren 70 lopen een risico, omdat tot 1970 de houtenfunderingspaal de belangrijkste funderingsmethode was. Door de droogte van de afgelopen jaren komen houten palenfunderingen steeds droger te staan, met paalrot en verzakking als gevolg. Daarnaast waren er weinig richtlijnen op het gebied van heien, waardoor de kwaliteit van het heiwerk sowieso niet altijd even goed is.

Herstel niet eenvoudig

Funderingsherstel is kostbaar en ingrijpend. Een onderzoek alleen al kan tussen de 4.000 tot 5.000 euro kosten. Terwijl de kosten voor herstel kunnen oplopen tot 80.000 euro of meer. Wat het herstel nog ingewikkelder maakt, is dat woningblokken altijd in zijn geheel moeten onderzocht en hersteld worden. En dat lukt alleen als al de bewoners en/of eigenaren bereid zijn mee te werken. Vaak is dat niet het geval, waardoor de gevolgschade zover kan oplopen dat preventie niet meer mogelijk is.

Bron: bouwwereld, Nos